R arquitectes

CONCURSO / ESCOLETA LLUBÍ ’17

QUATRE ESTACIONS

Els quatre pilars de l’aprenentatge • 4 aules x 4 ambients
Cada aula està associada i s’estén a un jardí. Cada jardí acollirà un programa ben diferenciat per estimular al nin en les diferents parts de l’aprenentatge, l’objectiu és el fet de gaudir a través dels sentits i la seva finalitat, la consecució de la felicitat. Des del punt de vista espacial és una heterotopia, un espai que pretén traslladar-nos a diferents punts o llocs de l’illa.

J 01_ Contacontes • LLEGIR
Un jardí zen o pla, es conforma al voltant del gran arbre que existeix a la parcel·la. Es dibuixa com un paraigua protector per desenvolupar el sentit de l’oïda i la imaginació. Un espai per introduir l’hàbit de la lectura a edats primerenques d’una manera lúdica i no com a una imposició.

J 02_ El jardí dels turons • JUGAR
Es configura el pati de jocs amb una topografia irregular però al mateix temps suau, que permet el desenvolupament de la psicomotricitat dels infants. Composta per petites dunes i areners on el nin podrà jugar, córrer, amagar-se i on gaudir de petites aventures.

J 03_ Alzinar • CONÈIXER EL MEDI
Inspirat en el jardí romàntic, aquest espai reprodueix o imita la naturalesa silvestre de l’illa. És un jardí contemplatiu vinculat als nins de menys edat (0-1), una delícia pels sentits de la vista, l’oïda i l’olfacte, dota a l’aula de pau i tranquil·litat creant un ambient harmoniós.
L’alzinar dóna presència a tot el centre i és un important espai de transició i relació entre el carrer i l’entrada. El seu perímetre singular resol el canvi d’alineacions que dóna amplitud als distints serveis d’accés. El seu objectiu és acostar la flora i fauna mediterrània a l’àmbit educatiu, per donar-la a conèixer i sensibilitzar als infants.

J 04_ L’horta • PRODUIR
Un jardí productiu vinculat als nins de major edat (2-3) on esbrinar les pròpies possibilitats motrius, sensitives i expressives dels infants, progressar en l’adquisició d’hàbits i actituds saludables i observar els canvis en el seu entorn físic.

L’escoleta s’estructura en forma d’escaquer; el quadre central està ocupat per un gran hall d’entrada a manera d’espai multifuncional. Al voltant d’aquest es va enfilant la resta del programa. Els espais així relacionats, abasten la totalitat de la parcel·la sense límits visuals fins al seu perímetre; no hi ha espais residuals i l’orde del tauler no deixa apreciar jerarquies en l’ús i la consecució dels espais. La limpidesa de la construcció deixa passar la llum que entra en totes direccions. El projecte aposta per l’aprofitament i la integritat de tots els espais de parcel·la.

Les aules es col·loquen en parelles, dues a dues, per facilitar la tasca docent. Cadascuna d’elles té una sortida directa a l’exterior a manera d’extensió d’aula, entès per activitats a l’aire lliure. L’ambigüitat de l’interior i exterior embolica les estances entre límits resolutivament no definits.

/ LÁMINA 01
/ LÁMINA 02